Photography / Visual / Video

AirExplore - Slovak Airlines

Date: 2016
For: Airexplore
Collaboration: Anton Graf, Jimmy Synovec, Mikulas Kuzela, Matej Jonasek, Vlado Ladicky, John Dominik

[SK] Úlohou bolo vytvoriť novú vizuálnu tvár Slovenskej leteckej spoločnosti AirExplore s.r.o. Trebalo nafotiť jednotlivé lietadlá a vedenie spoločnosti, natočiť ilustračné zábery a následne postaviť nový prezentačný a responzívny web.

[EN] The task was to create a new visual identity for Slovak airline company AirExplore s.r.o. We had to shoot individual aircrafts and company leadership, make a video footage and then build a new presentation and a responsive website.