Úsmev ako dar


38.ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar zviditeľňuje problematiku detí žijúcich bez rodičov a snaží sa napĺňať moto,aby rodina zostala spolu,každé dieťa malo svoju rodinu. Úsmev na tvárach detí dokáže vyčarovať nielen sviatočná atmosféra Vianoc,ale predovšetkým štedré dary od ľudí,ktorým nie je osud osamelých detí z detských domovov ľahostajný. Celý program môžete vidieť tu.