Photography / Video

Capturing moments | Morocco


Vraví sa, že cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším. A preto sme sa spolu s Vandou vydali začiatkom roka do Maroka.

For: CEWE
Date: 2019

 

[SK]
Vraví sa, že cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším. A preto sme sa spolu s Vandou vydali začiatkom roka do Maroka. Cestovaniu som podľahol už od strednej školy ale fotografovanie tomu dalo úplne nový rozmer. Byť v správny čas na správnom mieste je zaručený recept na vydarenú fotku. Pozerať na svet cez hľadáčik a meniť momenty na večnosť. Keďže som vždy riešil cestovanie na vlastnú päsť a o to osbnejšie su pre mňa fotky, ktoré na týchto cestách vznikli. Najlepšie zážitky su tie, o ktoré sa môžeme podeliť s ostatnými.

[EN]
They say that traveling is the only thing you buy and make you richer. That’s why me and Vanda and I went to Morocco at the beginning of the year. I always travel since high school, but photography has given it a whole new dimension. Being in the right place at the right time is a guaranteed recipe for a successful photo. Watch the world through the viewfinder and change moments to eternity. Since I have always been traveling on my own, the photos that came up on these journeys are all the nicer for me. The best experiences are those we can share with others.