Photography / Video

Coop Jednota (making of)

For: JandL, Coop Jednota
Date: 2020

[SK] Počas roku 2020 som bol viackrát súčasťou produkcie pri výrobe spotov pre Coop Jednota. Mojou úlohou bolo zaznamenať celý priebeh výroby.

[EN] During 2020, I was part of the production several times in the production of spots for Coop Jednota. My task was to record the whole course of production.