Photography / Video

Heavy Rain - Music Album

For: Ewa Sipos
Date: 2016

[SK] Heavy rain (v preklade mohutný dážď) je názov prvého albumu speváckeho dua Ewa Sipos a Viliam Šandor. Ako tvrdia; prichádza dážď, ktorý zmyje každú škvrnu po vine. Bol som oslovený na vytvorenie Cover fotky a dvoch hudobných klipov ( Vrchy, Otče náš).

[EN] Heavy Rain is the name of the first album of the singer duo Ewa Sipos and Viliam Šandor. As they say; There comes a rain that will wash away every spot of guilt and shame. I was asked to create a Cover photo and two music clips (Vrchy, Otce nas)