Photography / Video

Lacko a more

For: OZ Metamorfozis
Date: 2014
Music: Viliam Sandor

[SK] Toto je príbeh o chlapcovi, ktorý napriek svojmu hendikepu a zdravotnému stavu neprestal snívať svoj sen – vidieť more. Vďaka dramatoterapii a účinkovaní v divadle sa Lackov stav začal postupne zlepšovať. Z tichého chlapca sa stal postupne človek plný smiechu a radosti. Dokument poukazuje nad každodenným životom a jeho hodnotami. To, čo je cenné a pod povrchom je častokrát skryté.

[EN] This is a story about a boy who despites his disability and health, did not stop dreaming about seeing a sea. Thanks to dramatherapy and acting in a theater Lacko’s situation began to improve gradually. The silent boy gradually became a man full of laughter and joy. This documentary pinpoints everyday life and its values. What is valuable and most precious is often hidden