Photography / Video

Live The Story | ICELAND


We planned nothing. Because when nothing is for sure, anything could happen.

For: Lagoon Car Rental
Date: 2018
Collaboration: Anton Graf, Dominik Badiar

 

[SK]
6 dní, 2300km a magický Island.
Týmto by som chcel poďakovať firme Lagoon Car Rental, že nám požičali na týždeň auto. Druhý deň sme zapadli na pláži a musel nás vytiahnuť okoloidúci traktor :).
Plánovali sme za jazdy, improvizovali, spali sme v stanoch, vonku, v zime, mimo komfortnej zóny. A práve o tom to v živote je. Treba vyjsť z komfortnej zóny. Lebo iba mimo nej spoznáme akí skutočne sme a aký je svet okolo nás.

[EN]
6 days, 2300km and magical Iceland.
I would like to thank Lanoon Car Rental for renting a car for a week. The next day we set off on the beach and had to pull out a passing tractor :). We planned to drive, improvise, sleep in tents, outdoors, in winter, out of the comfort zone. And that’s what it is about life. You need to get out of the comfort zone. Because only outside of it will we know who we really are and what the world around us is.