Ronie


Veronika “Ronie” Adamičková sa do povedomia verejnosti dostala prostredníctvom talentovej súťaže, kde účinkovala v štvorčlennej skupine s názvom Forsomeone. Pred približne tromi rokmi sa však z dievčenského kolektívu nadobro odčlenila a vybrala sa vlastnou cestou, čo bolo, ako sa zdá, veľmi dobré rozhodnutie.