Photography / Video

Ruth Fazal - Ezekiel Out of Exile

For: Ruth Fazal
Date: 2017
Collaboration: Martin Benc – Production sound mixer
Link: Ezekiel

[SK] EZEKIEL – Out of Exile je pripomienkou Božieho slova a sľubuje svojmu ľudu Izraelu a jeho vernosť plniť svoje Slovo. Dúfame, že mnohí navštívia koncerty z Izraela aj z celého sveta.
“Suché kosti ožijú” je v súčasnosti včasné posolstvo a bude veľkou výsadou vyhlásiť toto prorocké slovo v Jeruzaleme, v Samárii av iných mestách v Izraeli v roku 2018 ako súčasť mnohých udalostí, ktoré oslavuje 70. výročie založenia štátu Izrael.

[EN] EZEKIEL -Out of Exile is a reminder of God’s Word and promises to His people Israel, and of His faithfulness to fulfill His Word. We hope that many will attend the concerts, both from Israel and from around the world.
The ‘dry bones coming to life’ is a timely message in these days, and it will be a great privilege to declare this prophetic word in Jerusalem, in Samaria and in other cities in Israel during 2018, as part of the many events which will be celebrating the 70th anniversary of establishment the State of Israel.