Samuel Hošek


Samuel Hošek je mladý multitalentovaný umelec, spevák a výtvarník. Absolvoval štúdium v USA, Na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave a na VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe, kde študuje jazzový spev. Je víťazom niekoľkých amerických a európskych súťaží.