Photography / Video

The Dark Trip

For: OZ Metamorfozis
Date: since 2014
Collaboration: Filip Javornik, Dominik Kurina, Martin Benc, Lenka Hoskova and others

[SK] Jeden herec, jeden život, jedna skúsenosť. A drogy. Drogy ako útek, láska, nenávisť. Jedná sa o autobiografickú divadelnú hru – príbeh, ktorý herec Martin Žák napísal, odohral a si aj sám odžil. Na prvý pohľad mylný “všedný” príbeh o chlapcovi, ktorý sa dostane k drogám a následne jeho život naberá rýchly spád, ktorý nevie zastaviť. Príbeh je mladý, energický a je určený VŠETKÝM. Stvárňuje všetko, s čím sa mladý človek môže potýkať v dnešnej dobe. Od túžby neviazane sa zabávať, cez zraniteľnú lásku a schopnosť všetko jej podrobiť až po drogovú závislosť, dílerstvo a padnutie vďaka tomu až na úplné dno.

[EN] One actor, one life, one experience. And drugs. Drugs as a means of escape, love, and hate. This is an autobiographical theatrical play – a story written by actor Martin Žák, the story he plays and he himself lived. At first glance it looks like a mistaken “everyday” story of a boy who tries drugs and then his life goes downhill that he cannot control. This story is young, energetic and is designed for ALL. It represents everything a young person can face today. From the want to be entertained by the desire, through vulnerable love and the ability to subdue everything, until drug addiction and drug dealing, divorce, and falling down to the bottom.